7.17

 

ערר על החלטת המשטרה לסגור את תיק החקירה

סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]. תשמ"ב 1982

 

 

1.        הוגשה תלונה על ידי אדם בגין עבירה מסויימת. נתקבלה החלטה על ידי הגורם המתאים שלא                     להגיש כתב אישום נגד הנילון. טווח הזמן המקובל יכול להיות תוך חודש ימים ועד 4-5 שנים.

 

 

2.        קיימת חלוקה בחוק העונשין (סעיף חוק סדר הדין הפלילי (תיקון 62 – הוראת שעה , התשע"א                     2010) לעניין סוגי העבירות המתחלקים בין משטרת ישראל לבין הפרקליטויות השונות. עבירות                     אלימות למעט שוד ותקיפות חמורות יותר יידונו במשטרת ישראל. עבירות של שימוש במחשבים                     וכולי, יוגשו גם על ידי מחלקת תביעות של משטרת ישראל. כך גם בעבירות סמים, כולל אחזקה,                     ייבוא, גידול וסחר ועוד. אבל כאן יש את הבחירה של הפרקליטות בין מכירה ואחזקה בכמויות גדולות,               שאז זכותם לקחת את התיק לבית המשפט המחוזי, לבין תיקים בשלום שמתבצעים על דרך שגרה                   על ידי התביעות המשטרתיות. כך למשל עבירות אלימות נגד שוטרים לא ידונו על ידי משטרת                       ישראל אלא ע"י הפרקליטות (ויש יוצאי דופן). עבירות שבוצעו על ידי שוטרים יידונו על ידי מח"ש .                 עבירות מרמה מסובכות יותר ידונו על ידי הפרקליטות ולא על יד משטרת ישראל. כך גם עבירות על                 חוק ניירות ערך שידונו על ידי הפרקליטות הכלכלית וכולי.

 

 

3.        הגורם המטפל כאמור שולח מכתב למתלונן כי תיק התלונה שלו נסגר.

 

 

4.         עקרונית, לאדם שרוצה לערור על ההחלטה לסגור את התיק שלו צריך להתחיל לבצע את                            הפרוצדורה שאני מציג כאן תוך 30 יום מרגע קבלת המכתב לידיו. אבל השאלה לאן נשלח המכתב                הנ"ל.  אם לכתובתו הקודמת של האזרח או אם לכתובתו בעבודה שבה הוא לא עובד מזה 3 שנים                  וכולי. אין פיקוח על המשלוח ודבר זה עשוי להביא לאיחור במשלוח הערעור .

 

 

5.        לפיכך, ראו כתאריך הרשום על המכתב כתאריך המיידי להגשת ערעור. אם עברו כבר 30 יום, להגיש               במיידי בקשה למחלקת עררים . חשוב לציין כי גם אם הגשתם במקביל בקשה לצילום תיק החקירה,               יש מקום להגיש את הבקשה לערור על ההחלטה בתקופה הזו. הזכות לעורר לבקש את חומר                         החקירה הנמצא בתיק (או העדרו) , נמצא בהנחיות פרקליט המדינה 14.8 . בעל הסמכות רשאי                   שלא להאריך את התקופה על פי סעיף 65 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982 .

 

 

  6.        הערר הוא הליך הנותן זכות למתלונן בהליך פלילי לקבל בדיקה חוזרת על החלטת גוף חוקר כגון                   משטרת ישראל, הפרקליטות , הפרקליטות האזרחית או הפרקליטות הכלכלית שלא להעמיד לדין .                 (ההליך דומה לערעור על החלטה שלא לחקור נילון אך זאת יבדק בהליך אחר).

 

 

7.        הערר על ההחלטה שלא להעמיד לדין יוגש בכתב , בצירוף הנתונים הרלוונטים מצד ההגנה לגוף                 שקיבל את ההחלטה . הגוף הזה יעביר את החומר למחלקת עררים בצירוף חוות הדעת שלו .                       מחלקת העררים תידון בהחלטת הסגירה על ידי בחינת חומר הראיות בתיק על ידי אדם שיהיה                       בהכרח בדרגה גבוהה יותר ממי שסגר את התיק.  

 

 

8.        הגורמים היכולים לטפל בערר כזה הוא מחלקת עררים במסגרת משטרת ישראל והמשנה לפרקליט                 המדינה במידה וזהו ערר על החלטת הפרקליטות או מח"ש.

 

 

9.        במידה והערר לא התקבל, היכולת לערור על החלטת מחלקת עררים / המשנה לפרקליט המדינה                   היא רק על די הגשת עתירה לבג"צ. 

 

 

תהנו... 😊

 

מאמרים | ערר על החלטה לסגור תיק חקירה  

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק