פגיעה מינית בעבודה / מאמר

 

החוקים הקובעים :

במקומות עבודה מתקיימת לעיתים הטרדה מינית אשר יכולה לנבוע גם תוך ניצול יחסי מרות.

 

ההגדרה הכתובה בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית (תשנ"ח 1998)  מדבר על סחיטה באיומים לביצוע עבירת מין, מעשים מגונים (הרשומים בסעיפים 348 ו 349 לחוק העונשין, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אין ברצונו לקבלן, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, או התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למיניותו .

 

במאמר זה אדון הפעם דווקא בתובענות במסגרת יחסי העבודה, בהן המוטרדת היא עובדת והיא הוטרדה מינית על ידי עובד אחר. האחריות במגזר המצומצם הזה היא על המעביד , ברוב המקרים, כי הוא לא עשה מספיק על מנת לטפל בתלונה, או לא הקים מנגנון נכון שיכול לטפל בתלונה .

 

הטיפול בסוג כזה של עבירות נובע מסעיפים 6-16 לחוק.

 

בסעיף 6א' לחוק למניעת הטרדה מינית נרשם כי במקרה של פגיעה על רקע הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, בהתאם לסעיף 7 לחוק לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה (התשמ"ח 1988) (הטרדה מינית מטעם העובד או המעסיק, בעובד או בדורש עבודה)(

 

מאמרים |עובדת משק בית או עובד של ועד הבית

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק