התפטרות כדין פיטורין

מאמר להבנת סעיפים 6- 11 לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1964

 

 

 

לעיתים, זכותו של העובד להתפטר מעבודתו , אבל לזכות בפיצויי פיטורין וזכויות אחרות כמו במצב בו פוטר מעבודתו ולא התפטר.

זכות זו, אשר נובעת מהאמור בסעיפים 6 – 11א' לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 1963, מפרטת את הקריטריונים המאפשרים לעובד המתפטר להחשיב את התפטרותו מהעבודה כפיטורין.

 

 

הזכויות הקוגנטיות של העובדים המאפשרים התפטרות  כדין פיטורין :

 

 

התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי – מאפשרים לעובד,  וגם לבן משפחתו, כלומר גם לאשתו וגם לבן זוגו, ילדיו וגם להוריו, להתפטר כדין פיטורין. לעיתים ניתן לומר שגם נכדו של העובד שגר עם העובד ועיקר כלכלתו עליו (סעיף 11 (בן משפחה) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין, התשכ"ד 1964).

נטל ההוכחה בעניין זה מוטל על העובד. עליו להביא אישורים רפואיים המעידים על כך ש מצבו או מצב בן זוגו/ ילדו / הוריו או סביו, אינו מאפשר לו להמשיך לעבוד. נדרש קשר סיבתי בין מצב בריאותו ובין ההתפטרות.

יתכנו מקרים אשר לא יהיה בהם די על מנת לקבוע את מצב בריאותו כגורם המאפשר לו להתפטר כדין פיטורין. לדוגמא, כאשר קיימת יכולת מצד המעביד לבצע התאמות במשרד שיאפשרו לעובד להמשיך לעבוד,  או להשתלב בתפקיד אחר או כזה הדורש פחות שעות עבודה. אפשרות נוספת היא להעביר את העובד למפעל הקרוב לבית החולים בשל מחלת אשתו או צאצא שלו.

העובד צריך להביא לידיעת המעביד את התנאים בשלהם הוא צריך / חייב להתפטר על מנת שהמעסיק יוכל לשקול להציע תנאי עבודה הולמים  (הדקל נ. בורק ע"ע 523/07). הדבר הבסיסי שיוכל עובד לעשות הוא להביא מסמך מרופא מוסמך המצביע על חוסר יכולתו לעבוד.

 

 

 

התפטרות של הורה (חשוב להבין כי לא רק אישה יכולה להתפטר כדין מפוטר), בתקופה של 9 חודשים לאחר לידה על מנת לטפל בילדה. יש בחוק גם קבלה לאימוץ ילד מתחת לגיל 13 וזכות האישה להתפטר תוך תשעה חודשים מאז האימוץ.

הגבר יכול להתפטר כדין מפוטר במידה ובת זוגו עובדת 6 חודשים רצופים או באם הגבר מטפל בילד בחזקתו הבלעדית מחמת נכות או מחלה של בן/בת הזוג.

הזכות הזו להתפטרות כדין פיטורין יכולה לפעול רק לגבי אחד מההורים. לא עבור שניהם.  ראוי לראות את שנקבע בדמ"ש 5259/10 חמיאל נ. אבולאפיה. גם אם אישה בוחרת להתפטר כדין פיטורין עקב טיפול בילד, מותר לה לעבוד במקום עבודה אחר. במקרה המוזכר, עזבה האישה מקום עבודה אחד בשביל לעבור לעבוד במקום עבודה אחר. בית הדין מאפשר לה לעשות כן וקובע תשלום פיצויי פיטורין בתוספת 15% מפיצויי ההלנה המקסימלים.

 

 

התפטרות לצורך שהיה במקום מקלט לנשים מוכות. סעיף 7א' לחוק פיצויי פיטורין. אישה צריכה הגנה כאשר היא מוכה על ידי בעלה. אם היא הגיעה למצב שהיא יוצאת מביתה ונמלטת למעון לנשים מוכות הרי שיש לכך סיבה מוצדקת. לאישה כזו מגיע לקבל את הזכות להתפטר כדין פיטורין לאור המצב שנכפה עליה. חשוב לומר שגבר מכה נוהג להגיע למקום עבודתה של האישה.

 

אבל קיימת בעיה מובנית בחוק בכך שעל האישה להגיש את הבקשה רק מקץ 60 יום מעת הגעה למעון לנשים מוכות. נראה כי רוב המעבידים ישמחו לא שלם את הפיצוי הכספי עקב פיטורין ולכן ירשמו כי הגב' נטשה את עבודתה עוד בטרם הפיטורין ולפיכך לא ישולמו הסכומים. חשוב לציין כי יש איסור על פיטוריה עקב שהייתי במעון אבל למיטב ידיעתי הוא אינו מיושם.

 

 

התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים – סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורין . השאלה הזו עולה תדיר ברשת החברתית המקצועית שלי או במקומות אחרים. מחד, החוק קובע כי לרגל נישואיו יכול בן זוג לעבור למקום מגוריו של בן זוגו אך הדבר ייחשב עילה להתפטרות כדין פיטורין אם קיים מרחק של 40 קמ' בין מקום העבודה של בן הזוג, וגם מקום מגוריו, עולים על 40 קמ'. ברוב המקרים כאשר טוען העובד מעבר למקום עבודה אחר מוביל לפיטורין כדין התפטרות, אך רק במידה ומדובר במעבר עקב נישואין , הרי שאז ניתן לקבוע את ה 40 ק"מ כתנאי.

אפשרות אחרת היא בכפוף למעבר של העובד מישוב לא חקלאי לישוב חקלאי, או לישוב באזור פיתוח ועוד. הרשימה מפורסמת בתקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים וההתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד 1964 , סעיף 12 ב')

 

 

 אי חידוש חוזה עבודה – סעיף 9 לחוק פיצויי פיטורין – אם היה העובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה, ואם התקופה מגיעה אל קיצה מדובר בפיטורין. אבל אם הציע המעסיק לעובד להמשיך בחוזה, הרי שאז העובד מתפטר.

חשוב לציין כי עבור מעסיקים זו הדרך לפטר אנשים בצורה הכדאית להם. כך הם לא יקבלו את המשך חוזה העבודה אשר יוצא להם, ואז  גם לא יקבלו פיצויי פיטורין היות ויתפטרו ולא יפוטרו. זוהי לקונה בחוק ומן הדין כי תתוקן.

 

 

גיוס למשטרת ישראל, שרות בתי הסוהר, שירות לאומי, שירות אזרחי (לחרדים חוק דחיית שירות), והתנדבות לשירות מטרה ציבורית.

 

 

מי שממונה לראש ראשות מקומית מהווה קריטריון נוסף.

 

 

התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות ביחסי עבודה אשר בשלהם אינו יכול להמשיך בעבודתו. סעיף 11 (א) לחוק.

כאשר מעסיק בוחר להצר את צעדיו של העובד או לפגוע בהכנסתו מעבודה, או בוחר לא להגיב למקרי אלימות שקורים במקום העבודה.

 

לקריטריון זה קיימות דוגמאות לסוגים רבים של מקרים אשר יכולים להיות מוגדרים כ הרעה מוחשית בנסיבות העניין.

 

 

הפחתת משכורת באופן חד צדדי – אבל חשוב לשים לב, כאשר מדובר בשכר בן 10,000 ₪ שהורד ל 9,500 ₪ הרי שאין פה הרעה מוחשית. כאשר אותו סכום מופחת משכרה של סייעת בגן הרי שיש הרעה מוחשית, כלומר גובה השכר ושיעור ההפחתה נלקחים בחשבון.

 

 

שלילת רכב מעובד שהיה לו רכב צמוד.

 

 

אי תשלום קרן פנסיה!

 

 

העתקת מקום העבודה למקום אחר אשר דורש הסתייעות באוטובוסים רבים לצורך הגעה.

 

 

יחס משפיל ומעליב על ידי המעסיק

 

 

 

 

על העובד להתריע על כוונתו להתפטר אם לא יתוקן הטעון תיקון, ולתת למעסיק את הזמן לתקן את הדרוש.  דב"ע 210/03 רביוב נ. נאקו

 

חשוב יהיה קשר בין ההתפטרות להרעה שבתנאים על פי סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורין. מדובר בקשר סיבתי בלעדיו אין. חובת ההוכחה חלה על העובד ולא על המעביד. 

 

 

זהו סעיף הראוי להתייחסות במאמר נפרד, אשר יבליט את הצורך לקיים הסכמי עבודה לא ראויים .

 

 

 

 

 

 

 

עזר מבורך, עו"ד לדיני עבודה ומשפט פלילי

 

מאמרים |התפטרות כדין פיטורין 

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק