מלצרים וברמנים  - כמה מגיע לכם (ינואר 2017)

 

 

צעירים יוצאי צבא הולכים לעבוד אם לצורך מימון לימודים ואם לצורך מימון דירה שכורה או דרך להתחיל את החיים כאדם בוגר. אנו נתייחס כאן לעבודה במלצרות ובברמניות – זכויותיהם וחובותיהם של בעלי הבר / מסעדה /

 

 

כמה תקבלו

 

 

1.    חוק הגנת השכר חל עליכם. המעביד חייב לשלם לכם את הסכום המינימלי החל מ 1 בינואר 2017                הסכום ל 26.88 ₪ לעובד. החל מחודש ינואר 2017 יהיו הסכומים 26.88 ₪ לשעה רגילה. 33.6 שעה           נוספת ומעבר לשעתיים ביום -  40.32 ₪ .

 

 

 2.    שבוע עבודה יכלול רק 43 שעות עבודה. מעבר אליהם יחושבו כשעות נוספות. כאמור אם עבדתם 48            שעות בשבוע תקבלו בנוסף שעתיים (2) בשעות נוספות (125%) ועוד שלש שעות (3) בשכר שעות               נוספות  (150%).

 

 

 3.    ביום שישי ושבת, אתם אמורים לקבל שכר גבוה יותר ע"ס 150% X 26.88 ₪ X שעות

        העבודה שעבדתם.  מעבר לשעה השביעית אתם אמורים לקבל כבר 175% מהשכר המינימלי.

 

 

 4.    שימו לב, המלצר / ברמן שהובטח לו יותר בשכר הקבוע, אמור לחשב זאת במשוואה שהצבנו כאן.

 

 

כיצד ניתן שלא להתחשב בתשלום טיפים למלצר כהשלמת שכר.

 

 

 5.    טיפים!  על פי פסיקת בית הדין האזורי משנת 2005 (ג.ד.מ.ב. אילת מסעדות בע"מ נ. ענבר מלכה ),               על המעביד לעמוד ובמה תנאים כדי שהטיפים יוכלו להחשב כחלק משכרו של העובד.

 

 

     א.   חשוב שיהיה חוזה עבודה מסודר (כמובן שהמעביד אמור להעביר חוזה עבודה מסודר כעבור                         מקסימום 30 יום), והודעה על תנאי עבודתו ובו יהיה רשום במפורש שהסכום שיגבה מטיפים                         יופחת משכרו המשולם של העובד.

 

 

     ב.   על הטיפים ששולמו למלצר להכנס להכנסות המסעדה. 

 

 

     ג.   דווח עליו לרשויות המס, נערך רישום של ימי העבודה ושעות העבודה של המלצר / ברמן ושל                       יתר העובדים.

 

 

      ד.  הופקו תלושי שכר באופן סדיר. לעובד שולמו זכויות סוציאליות על בסיס הטיפ שהתקבל.

 

 

      ה.  תשלומי המיסים המלאים יגבו משכרו המלא של העובד.

 

           אין כמעט מעביד שיכול לעשות זאת באופן חוקי. יתר על כן, לא בטוח מדוע יבחר עובד לעבוד אצל                 מעביד אשר לא מעביר אליו את הטיפים שאמורים להיות משולמים לו בגין עבודתו וחייכנותו.

 

 

 6.    לאחרונה (2016) פורסמה הצעת חוק (חוק זכויות המלצרים והעובדים בענף ההסעדה התשע"ה -                2015) אשר טרם התקבלה ברשומות ושם נכתב כי על המלצרים לקבל שכר בסיס על עבודתם, ואסור             למעסיק לקזז מכך את הטיפים שהתקבלו במקום.

 

 

 7.    הח"מ חושב כי פרסום הצעת החוק מראה על כוונת המחוקק באופן עקרוני כי הטיפים ישולמו ישירות              לעובד. מן הדין כי גם פסקי הדין בעניין יוכלו להכתב ולהיות מושפעים מהצעת החוק.

 

 

 8.    דמי נסיעות או תשלום הוצאות נסיעה צריכות להיות מחושבות על פי מרחק הנסיעה של העובד למקום          עבודתו בשקלול אוטומטי. כך יקבל מלצר על פי חישובי המעסיק אם תשלום חופשי חודשי ואם חישוב             של 22.60 ₪ לכל יום עבודה. (צו ההרחבה 8.8.2016)

 

 

 9.   הפסקות וארוחות בעת העבודה - בהתאם לחוק אמורים לקבל המלצרים והברמנים הפסקה של 45 דקות         בעבור כל 6 שעות עבודה. 30 דקות מתוכם צריכות להיות ברצף.

 

 

 10.  ימי חופשה על פי חוק שעות עבודה ומנוחה צריכים להיות מחושבים על פי מפתח של 15 יום לכל שנת          עבודה. בעניין זה אני ממליץ לכל מלצר/ברמן להתקשר לעו"ד על מנת לבדוק את הזכויות המוקנות לו            במדוייק. החישוב שלי הוא גס במיוחד ויש מקום לבחון את סוג העסקת העובד.

 

 

 11.  דמי הבראה –  מלצרים וברמנים צריכים לקבל דמי הבראה מתחילת השנה השניה לעבודתם (על פי צו            הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש) . על פי המפתח הבא צריכים המלצרים                והברמנים לקבל – כעבור שנה אחת – 5 ימים הבראה. מהשנה השניה ועד השלישית – 6 ימים הבראה.          מהשנה הרביעים ועד השנה העשירית – 7 ימי הבראה. מחיר דמי ההבראה (שישולמו מחודש יוני עד              חודש ספטמבר)  הוא 378 ₪ ליום. חשוב לומר כי מלצרים ועובדי אולמות זכאים לתוספת ומן הראוי

        ליצור קשר עם עו"ד כדי לחשב זאת).

 

 

 12.  חופשה שנתית – חייב המלצר / ברמן לקבל את החופשה השנתית כפי שנוקב החוק. ניתן להעביר                לשנה הבאה רק חלק מצבירת החופשה המותרת. על פי החוק מותר לצבור רק חלק מהחופשה השנתית          ולהעבירה לשנה הבאה. ניתן לצבור חופשות רק למשך שנתיים והשנה הנוכחית.

 

 

 13.  במידה והעובד פוטר, יכולה המעסיק להורות על הוצאת חלק מימי החופשה במסגרת ההודעה                      המוקדמת. אחרת עליו לשלם את כל דמי החופשה.

 

 

 14.  פיצויי פיטורין למלצר או לברמן צריכים להיות מחושבים בצורה הזאת.

 

 

     א.   העובד פוטר מתפקידו – תנאי ראשון – העובד עבד שנה מינימום. (חישובים טובים יותר יתבצעו 

           על ידי עורך דינו של העובד). הסכום צריך להיות משכורת אחת בשנה. אם עבד שנה וחצי   

           למשל יחשבו את הסכום כמשכורת וחצי - וכולי.

 

 

     ב.   אם עבד על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין (דבר שהמשק מעודד לאור כל התביעות בנושא),                       ובהנחה שהמעסיקים עושים זאת (כעו"ד אני יכול לומר כי המשכורות שמשלמים המעסיקים לא

           כוללות בד"כ את סעיף 14), הרי כל מה שהרוויח (למעט דמי נסיעות ושעות נוספות), ישוקללו 

           בסכום ויועברו לחשבון פנסיה / גמל מסויימת. גם אם עלתה משכורתו של העובד במשך השנים ,

           לא יצטרכו המעבידים להוסיף זאת לפיצויי פיטורין. כך יוכל המעסיק לאחר פיטורי המלצר/ברמן

           לשחרר לו את הסכומים הצבורים.

 

 

    ג.   הסכום יורכב מפנסיה (6% (החל מחודש ינואר 2017)), מתשלום המעסיק בעבור הוצאות

         פיטורין (6.5%) ומתשלום העובד עצמו שהסכום הנגבה ממשכורתו יהיה שווה ל 6%. (כל החישובים                נעשים מתוך צו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 23.5.16)

 

 

    ה.  עובד התפטר ממקום עבודתו – זכאי לקבל רק את החלק הפנסיוני ואת החלק שהפקיד בעצמו. החלק              של המעסיק חוזר אליו על פי בחירתו.

 

 

    ו.   בגין תשלום שהעובד בדק ומצא כי לא שולמה לו הפרמיה בעניין, והוא דורש לקבלה, צריך לחשב על 

         פי המשכורת האחרונה. (או המשכורות האחרונות X 3 או X 6).

 

 

 15.  לבעיות נוספות בעת חישוב הזכויות הקנויות למלצר או לברמן רצוי לפנות לעורך דין.

 

 

 

החוקים המעורבים בנושא חובות וזכויות של עובד מלצר או ברמן :

חוק שכר מינימום, התשמ"ז -  1987

הגנת השכר , תשי"ח - 1958

דמי נסיעה – צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

שעות עבודה ומנוחה תשי"א – 1951

חוק חופשה שנתית, תשי"א - 1951

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג – 1963

הצעת חוק מלצרים והעובדים בענף ההסעדה, תשע"ו - 2015

 

וכל התקנות הקשורות לעניין

 

 עזר מבורך, עו"ד

ספט'  2017

 

מאמרים |מלצרים וברמנים - זכויות וחובות

 

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק