מבורך - משרד עורכי דין                                                         Mevorah Law - Officeעזר מבורך, עו"ד                                                              Ezer Mevorah, Advocate

רח' הסיבים 24 פתח תקווה 4959382                                                      טל. 0506-330683 פקס: 03-9348808 אתר אינטרנט: EzerMevo.co.il  Email : Ez.mevo@gmail.com שימועואיך הוא צריך להתנהל

 

חברה בעמ' מתפרקת - זכויות העובדים

 

לאחרונה פנו אלי שלשה לקוחות חדשים שעניינם בחברות שהתפרקו/ עומדות בפני פירוק/ פשט"ר ורצו לבדוק את הזכויות שעומדות להם עקב הפירוק או האם כדאי להם להגיש בקשה לפירוק חברה מנכסיה.

 

1. עובד שכיר בחברה שפשטה רגל זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תשלומים שמגיעים לו מהחברה

    עד לסכום קבוע מראש.

 

2. עובד בחברה שפשטה רגל זכאי לקבל גם את הסכומים שהיה על החברה לשלם לפנסיה, לקופות גמל,

    או באם היה קיים שם ביטוח מנהלים. גם כאן עד לתקרה מסוימת בבט"ל. (ר' עדכון קצבאות

    בבט"ל https://www.btl.gov.il/Publications/benefits_update/Pages/default.aspx )

 

3. העדיפות היא לקבל נכסים מהם ניתן לשלם חובותיו של המעביד. העדיפות בעניין זה היא קודם 

    לעובד ולאחר מכן נושיו . מן הראוי לברר האם לנושה מובטח יש זכויות קודמות לעובד.

 

4. אם ברצון העובד לקבל את הסכום מבט"ל, עליו לפנות לבית המשפט או בית הדין על מנת לקבל צו

    פירוק או צו פשיטת רגל.

 

5. תהליך מימוש זכותו של העובד השכיר צריך להיות מוגש לבית המשפט המחוזי צו לפשיטת רגל או

    פירוק . על הבקשה להיות מוגשת תוך שלשה חודשים מהמועד בו ארעה פשיטת הרגל. באם לא

    הוגשה בקשה על ידי נושא שאפשר יהיה לרכב עליה, יש צורך להגיש בקשה כזו למחוזי על ידי עובד או

    בא כוחו.

 

6. סדר הפעולות הצפוי לנושה הוא התראת פשיטת רגל – הליך המזהיר את החברה ומאפשר להגשת

    פשט"ר. באם לא יוגש על ידי החברה התנגדות לבקשה או למלא את הדרישות שבהתראת פשיטת רגל

    תוך שבעה ימים , יוכל הנושה להגיש בקשה לפשיטת רגל נגד החייב.

 

7. בקשה לפשיטת רגל תוגש לבית המשפט המחוזי מקץ 7 ימים בבקשה על פי סעיף . לאחר דיון יכול

    בית המשפט המחוזי להעביר את נכסי החברה לנאמן. משם יועבר סכום מסויים לנושים המובטחים

    ואז לנושים בדין קדימה. הראשון ברשימה היא העובד עד לגבול מסויים. עיקול מזונות לא נחשב

    קודם לעובד אלא נמצא במקום נחות יחסית לעובדים. אבל חשוב לציין כי חובות מזונות ממשיכים אם

    לא נגבו במסגרת הפשט"ר.

 

8. התשלום המקסימלי לעובד שהוצא למעסיקו צו פירוק / פשט"ר הוא 112,424 ₪ נכון לשנת

    העבודה 2017.

 

9. שכר העבודה ממנו נגזר התשלום כולל משכורת יסוד, ש"נ, פרמיות אם יש, מענק , הוצ' נסיעה

    ועוד. הדברים שלא נכללים בשכר העבודה הם החזר הוצאות רכב, הוצ פלאפון, אש"ל חו"ל ופדיון

    ימי מחלה.

 

10. פיצויי פיטורין קודם כל ישולמו על ידי ביטוח הלאומי עד הסכום המוגדר בחוק. (עד ל12 חודשים אחרונים)

 

11. תהנו...

מאמרים |חברה בפשט"ר - זכויות עובדים 2017

עזר מבורך ושות' – משרד עורכי דין  פלא : 0506-330683​

050-6330683​

חפשו אותנו בפייסבוק